Afspraken en regels

Cijfers en rapporten

Via het leerling-administratiesysteem ‘Somtoday’ kunnen ouders de aanwezigheid van hun kind en de cijferprestaties online volgen. Ook het huiswerk is hier te vinden. Binnen Somtoday kunnen ouders op elk moment tijdens het schooljaar beschikken over de behaalde resultaten van hun kinderen. De docenten overleggen regelmatig over de voortgang van de leerlingen en kijken daarbij zowel naar de cijfers, als naar hoe het in bredere zin gaat. Ouders worden daarvan goed en met regelmaat op de hoogte gehouden en worden uitgenodigd om met de mentor en vakdocenten te spreken. Tussendoor staat het ouders natuurlijk ook altijd vrij om de mentor te benaderen.

Lestijden

Ziekte en/of veranderingen in het docentenbestand, kunnen zorgen voor wijzigingen in het lesrooster. De actuele lesroosters worden bijgehouden in de app Zermelo. Deze app is leidend.

50 minuten rooster

tijdstip

Start

8.30 - 9.00 uur

1e lesuur

9.00 - 9.50 uur

2e lesuur

9.50 - 10.40 uur

Pauze 

10.40 - 11.00 uur

3e lesuur

11.00 - 11.50 uur

4e lesuur

11.50 - 12.40 uur

Pauze

12.40 - 13.00 uur

5e lesuur

13.00 - 13.50 uur

6e lesuur

13.50 - 14.40 uur

7e lesuur

14.40 - 15.30 uur

40 minuten rooster

tijdstip

Start

8.30 - 9.00 uur

1e lesuur

9.00 - 9.40 uur

2e lesuur

9.40 - 10.20 uur

Pauze 

10.20 - 10.40 uur

3e lesuur

10.40 - 11.20 uur

4e lesuur

11.20 - 12.00 uur

Pauze

12.00 - 12.20 uur

5e lesuur

12.20 - 13.00 uur

6e lesuur

13.00 - 13.40 uur

7e lesuur

13.40 - 14.20 uur

Afwezig, ziek of te laat

Op locatie De Thij hebben we natuurlijk regels en afspraken over je aanwezigheid op school. En we hebben op een rij gezet hoe je je kunt ziekmelden of afmelden om een medische afspraak. Deze regels zijn voor alle locaties van Twents Carmel College hetzelfde. Je kunt ze hier vinden.

Schoolvakanties

De schoolvakanties zijn voor elke locatie van Twents Carmel College hetzelfde. Benieuwd naar de schoolvakanties voor 2023-2024?

Lesvrije dagen

Naast de reguliere vakanties gelden er op locatie De Thij meerdere lesvrije dagen. Deze lesvrije dagen zijn te vinden in onze agenda. De dagen die vrij ingepland staan gebruiken wij voor studiedagen en rapportvergaderingen. 

Jaaragenda
Jaaragenda locatie De Thij 2023-2024

Leerlingenstatuut

Wij hebben een leerlingenstatuut. Hierin staan de rechten en plichten van leerlingen en docenten. Het leerlingenstatuut en elke wijziging daarvan worden ter inzage gelegd op een voor de leerlingen toegankelijke plaats in de school.