Alles over Potskampstraat

In deze schoolwiki vindt u alle informatie voor ouders en leerlingen.


De locatie Potskampstraat neemt binnen het Twents Carmel College een positie in die er toe doet. Als excellente vmbo-locatie staan we voor talentontwikkeling en maximale ontplooiing. We zijn erop gericht om het beste uit leerlingen te halen en daarvoor te doen wat nodig is. Met aandacht voor de verschillende talenten voor leerlingen verzorgen we het onderwijs. We willen dat leerlingen, naast het opdoen van kennis, ook verschillende vaardigheden ontwikkelen en dat ze zichzelf kunnen ontplooien. We vinden dat leerlingen ook buiten de school leren en richten ons onderwijs in toenemende mate zo in dat er ook buiten de school geleerd kan worden. Samenwerken binnen de onderwijsketen met het basisonderwijs en het vervolgonderwijs en met het bedrijfsleven is voor ons vanzelfsprekend. Het Twentse ‘noaberschap’ kenmerkt onze gerichtheid en aandacht. We pakken nieuwe, stimulerende en betekenisvolle ontwikkelingen op. Bij dit alles staat “Maatwerk” steeds centraal. De Potskampstraat, daar kun je een beroep op doen!